Konstituering af ny bestyrelse

På HB’s bestyrelsesmøde den 8/3 blev den nyvalgte bestyrelse konstitueret. Der var ved generalforsamlingen genvalg til de 4 medlemmer der var på valg. Dermed fortsætter bestyrelsen med de samme medlemmer. Dog er der en ændring i rollefordelingen i den nye bestyrelse, som nu ser ud som følger:

Formand: Mogens Enevoldsen
Næstformand: Henriette Ejlsmark Svensson
Kasserer: Jesper Green Jakobsen
Sekretær: Birgitte H. Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Peter Libergren
Bestyrelsesmedlem: Søren Hansen
Bestyrelsesmedlem: Jakob Thorsager Knudsen