Herskind Boldklubs vision

Idet vi er bevidste om, at vi er en mindre idrætsforening i et lille samfund, baseret på frivillige ledere og frivillig arbejdskraft, er vores vigtigste opgave og vision at skabe:

 • Lokal SPORT med trivsel i højsædet

Klubben består p.t. af følgende afdelinger/aktiviteter:

 • Badminton
 • Cykling
 • Floorball
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Sommerfest
 • Svømning

Med en kontaktperson i spidsen for hver afdeling.

I samråd med bestyrelsen fastlægges strukturen i afdelingen til fælles bedste.

I Herskind Boldklub lægger vi vægt på:

 • at alle medlemmer føler glæde ved at dyrke idræt og samværet med andre
 • at alle får mulighed for at udvikle sig
 • at idræt for børn har leg i centrum
 • at vi har en god omgangstone baseret på ligeværdig dialog
 • at forældresamarbejdet bygger på fælles ansvar og gensidig respekt
 • at have et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere
 • at HB har et godt image i lokalsamfundet
 • at HB er med til at skabe et aktivt netværk i lokalområdet

Det vil vi opnå ved:

 • at sætte medlemmerne i centrum
 • at skabe og fastholde tilgang af børn og unge
 • at udvikle og inspirere trænere og ledere
 • at sikre et tilfredsstillende udbud til medlemmerne
 • at være opmærksom på den udvikling der finder sted i lokalområdet
 • at profilere og markedsføre HB

Inden for det kommende år vil vi fokusere på:

 • Skaffe flere frivillige
 • Nytænkning på sponsorområdet, og gøre vores sponsorer mere synlige
 • Øgning af medlemstal med 5%
 • Tilbyde struktureret træner/leder uddannelse
 • Deltage i det videre arbejde med etablering af kultur/idrætshus
 • Etablering af eSport