Herskind Boldklubs vision

Idet vi er bevidste om, at vi er en mindre idrætsforening i et lille samfund, baseret på frivillige ledere og frivillig arbejdskraft, er vores vigtigste opgave og vision at skabe:

 • Lokal SPORT med trivsel i højsædet.

Klubben består p.t. af  5 afdelinger:

 • Badminton
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Løb
 • Aktivitetsafdeling ( petanque, præmiewhist, stavgang og sommerfest)

Med en formand/kontaktperson i spidsen for hver afdeling.

I samråd med bestyrelsen fastlægges strukturen i afdelingen til fælles bedste.

I Herskind Boldklub lægger vi vægt på

 • at alle medlemmer føler glæde ved at dyrke idræt og samværet med andre
 • at alle får mulighed for at udvikle sig
 • at idræt for børn har leg i centrum
 • at vi har en god omgangstone baseret på ligeværdig dialog
 • at forældresamarbejdet bygger på fælles ansvar og gensidig respekt
 • at have et konstruktivt samarbejde med vore samarbejdspartnere
 • at HB har et godt image i lokalsamfundet
 • at HB er med til at skabe et sundt og aktivt netværk i lokalområdet
 • at arrangere stævner

Det vil vi opnå ved

 • at sætte medlemmerne i centrum
 • at skabe og fastholde tilgang af børn og unge
 • at udvikle og inspirere trænere og ledere
 • at sikre et tilfredsstillende udbud til medlemmerne
 • at være opmærksom på den udvikling der finder sted i lokalområdet
 • at profilere og markedsføre HB

Inden for det kommende år skal vi:

 • Have forsat fokus på sikkerhed for at alle børneattester er udarbejdet
 • Have fokus på hele familien
 • Have fokus på vækst i medlemstal
 • Have fokus på at  øge tilbuddene til de unge mellem 12 og 18 år
 • Udvidelse af idrætsgrene
 • Arbejde for etablering af en hel hal
 • Afholdelse af arbejdsdag
 • At vores medlemmer bliver fortrolig med vores nye hjemmeside og digitaltilmelding til hold
 • Mere synlighed på Internettet, Nyhedsbreve, opslag i hallen og Brugsen