Ekstra støttekroner det næste år

Husk at tanke på den lokale OK tank. OK giver nemlig 30% ekstra i sponsorstøtte til klubber og foreninger. En stor hjælp til os i HB efter en alt for lang nedlukning.

“Vi tror på, at foreningsliv og fællesskaber giver energi til Danmarks lokalsamfund. Og vi ved, at mange foreninger og klubber har været udfordrede af nedlukninger. Men vi går heldigvis mod lysere tider – og sammen med vores forhandlere giver vi 30 % ekstra i sponsorstøtte det kommende år, så din forening lidt hurtigere kan komme tilbage for fuld styrke.
Du kan støtte din lokale forening eller klub ved at få et gratis OK Benzinkort eller tanke med OK’s app. For jo mere du tanker, jo mere støtter du.”
Se mere på ok.dk/30ekstra

Åbent Borgermøde om motortrafikvej nord for Skivholme

Kom og gør din stemme tydelig og send vores fælles opråb om at genanalysere og genoverveje linjeføringen HELT til Christiansborg.

Torsdag den 15. April kl. 19.00 udendørs ved Skovhuset på Herskind Hede, Skyttehusvej 18, 8464 Galten.

Vil du ha’ en motortrafikvej syd for Lading Sø eller med andre ord lige nord for Skivholme inde i Skanderborg kommune?

En motortrafikvej, der ifølge Favrskov kommune giver dem alle fordelene og med vores øjne giver os alle ulemperne:
➔ vi får asfalten
➔ vi får støjen
➔ vi får en flere hundrede meter lang og 17 meter høj betonbro
➔ vi får spoleret Lading Sødal
➔ vi får gennemskåret Skivholme Præstegårdsskov

Det er ikke kun os lokale i området, der synes, at vi har en naturperle. Også miljørapporten fra 2012 siger om en sydlig linjeføring:
“Vejanlægget vil ud over at ødelægge værdifuld natur skabe en markant fysisk og visuel barriere samt tilføre en væsentlig støjbelastning i det rekreative område. Oplevelsen i skovområderne vil blive præget af det tekniske anlæg lige udenfor skovbrynene, ligesom der vil blive tilført en støjkilde i alle rekreative områder.”

Når nu alle partier er så grønne og går så meget op i klima, hvorfor så ødelægge så meget natur, når der i en trafikforbindelse mellem Viborg og Aarhus findes en løsning, der skåner naturen så meget mere? En linjeføring nord om Lading by.

Vejdirektoratet indstiller entydigt på baggrund af VVM rapporten til cirka 25 mio. kroner til Transportministeren at den nordlige linjeføring lægges til grund for udbygning af rute 26.
Når eksperterne siger, at det vil være bedst for miljø, trafik og økonomi at lægge en omfartsvej nord om Lading, hvorfor er den indstilling så ikke blevet fulgt.

Borgmester Frands Fischer kommer sammen med andre byrødder.
Kommer du også?

VELMØDT
Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede
CORONAVENLIGT – HOLD AFSTAND – HOLD DEN GODE TONE TAG

Konstituering af ny bestyrelse

På HB’s bestyrelsesmøde den 8/3 blev den nyvalgte bestyrelse konstitueret. Der var ved generalforsamlingen genvalg til de 4 medlemmer der var på valg. Dermed fortsætter bestyrelsen med de samme medlemmer. Dog er der en ændring i rollefordelingen i den nye bestyrelse, som nu ser ud som følger:

Formand: Mogens Enevoldsen
Næstformand: Henriette Ejlsmark Svensson
Kasserer: Jesper Green Jakobsen
Sekretær: Birgitte H. Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Peter Libergren
Bestyrelsesmedlem: Søren Hansen
Bestyrelsesmedlem: Jakob Thorsager Knudsen

HB General forsamling 2021

Generalforsamlingen blev i år afholdt online af hensyn til corona. Til trods for dette var der et stort fremmøde – nok måske en ny rekord 🙂
Så hvem ved, måske tilbyder vi at man næste år både kan være med i klubhuset og online.

Vi har i HB haft fremgang på medlemssiden til trods for corona nedlukninger. Det er i den grad noget der luner. Helt konkret er vi gået fra 290 medlemmer til nu at være 412 tilmeldte. Det er dejligt at sætte rekord midt i en krisetid.

Men det er også en fremgang der forpligter. Den lange pause der har været i breddeidrætten kan betyde at vi måske mister medlemmer, som har svært ved at komme igang igen efter corona nedlukningerne. Så den første store opgave som bestyrelsen vil arbejde med i 2021 er at sikre at vi får alle hold godt igang igen når restriktionerne fjernes.

Der var 4 medlemmer på valg i forbindelse med denne generalforsamling – alle 4 modtog genvalg og dermed forsætter den nuværende bestyrelse med samme besætning.

Bestyrelsen har konstituerende møde den 8/3-2021 – hvor de nye arbejdsopgaver og roller fordeles for det kommende år.

Svend Dahl – nekrolog

UDE!?….

Sådan har det lydt til stort set hver eneste af de utallige fodboldtræninger med Herskind Oldboys, jeg har været med til. Brølet er kommet fra målmand Svend Dahl, når bolden af modstanderholdet blev sparket ud over baglinjen til et gummistøvle målspark. – Eller helt over baglinjen behøvede bolden nu ikke at være. Hvis den bare var lige ved at være over stregen – så var den også UDE! Altså hvis Svend sagde det. – Og så kunne man være enig eller ej. Det gjorde ingen forskel. Svends ord var lov. For det er klart, at man som holdets grand-old man har visse rettigheder. 

I dag er Svend Dahl desværre selv havnet på den forkerte side af kridtstregen. Han er helt indiskutabelt dømt ude. Forrige tirsdag sov han stille ind, træt og slidt, godt og vel 85 år gammel. 

Men minderne om en ener og en stor personlighed i Herskind Boldklubs historie vil leve længe i mange af måske især vi Herskind fodboldspilleres hjerter. – Længe efter SIDSTE ANGREB! – som var de to ord, Svend afsluttede alle fodboldtræninger med. – Nogle gange efter adskillige minutters tillægstid, og af en eller anden grund oftest når hans eget hold havde bolden og enten førte eller manglede et enkelt mål i at kunne hive sejren hjem. Men sådan er der så meget….

Svend er født i et arbejderhjem i Viby som den næstældste af fire brødre. Som ung kom han i murerlære og blev siden mester – først i sin egen murervirksomhed i Aarhus og siden som ansat hos andre murere her i området.

I 1967 flyttede han og Else og deres tre børn, Bente, Inge og Preben, til Herskind, hvor Svend selv byggede villa til familien nede på Fuglevænget. 

Allerede som henholdsvis 18 og 21 årige havde Svend og Else sagt ja til hinanden. Ja til at holde sammen i medgang og modgang, indtil døden måtte skille dem ad. Et løfte som de holdt – godt og vel endda. Ingen enkemand, jeg har kendt, har været flittigere til at komme på besøg hos sin afdøde kone på kirkegården med blomster, end Svend var det, efter at han i 1987 desværre alt for tidligt måtte tage afsked med sin Else.

Uden Else og med nu voksne børn blev tilknytningen til Herskind Boldklub endnu stærkere. I en årrække spillede Svend badminton med bl.a. Arne Karlsen og Ove Vestergaard i gymnastiksalen på Herskind Skole. 

Men det var nu nok fodbolden, der var og forblev Svends største passion. Han fulgte med fra lænestolen derhjemme, når der blev dong’et fra de engelske tipskampe om lørdagen. Og uanset vejr og vind, så var han at finde mellem stængerne på træningsbanen hver mandag aften – med kombinerede murer- og målmandshandsker på hænderne og oftest gummirøjsere på fødderne. 

Svend STOD på mål – helt bogstaveligt. Men som sådan fyldte han også ganske meget i de små mål, der blev brugt til træning – og bidrog ikke så sjældent med store redninger. Han var forudseende nok til ikke at gå på vore skudfinter, men blev stående med begge ben solidt plantet i grønsværen, som den faste, urokkelige klippe, han var.

Men også – og måske især – som holdleder for oldboysholdet var Svend noget særligt. Hver gang der var kamp, hvad enten det var på Herskind Stadion eller i Langtbortistan, stod han trofast på sidelinjen og dirigerede og bestemte egenrådigt, hvem der skulle skiftes ud og ind. Til glæde for nogle og skuffelse for andre. Især da hvis man var så uheldig at blive skiftet ud hele to gange i den samme kamp. Men igen: Sådan er der jo så meget. Og selv ikke som kyndig holdleder kan man gøre alle tilfredse.

Til jobbet som holdleder hørte også, at Svend skulle sørge for, at kamptøjet efterfølgende blev vasket og lagt pænt sammen, så det var klar til næste uges kamp. – Et bijob, som Svend gik op i med stor seriøsitet og pligtskyldighed. På fodbold-tøj vaskedagene var Svend helt og fuldt optaget af vaskeriet. Alt andet måtte udsættes eller helt aflyses.

Med rette blev Svend udnævnt som æresmedlem i Herskind Boldklub. – Ikke alene i kraft af jobbet som holdleder, men også som en velfortjent erkendtlighed og hyldest for det store arbejde han sammen med flere andre lagde i opførelsen af klubhuset for vel en snes år siden. Noget, som vi er flere generationer af Herskind fodboldspillere, der skylder Svend en stor tak for.

Og lad mig så slutte med en bogstaveligt talt omvæltende begivenhed i Svends fodboldliv. – En begivenhed, som fandt sted i klubhuset en ganske særlig forårsaften i vistnok 2007. 

Vi havde lige vundet en vigtig kamp og stod nu sammen med Svend i omklædningsrummet og råbte vores sædvanlige sejrsråb: HVEM VAR DET, DER VANDT I DAG, DET VAR DEM FRA HERSKIND AF…, da Svend falder livløs om på cementgulvet med hjertestop. Han er helt væk. På et splitsekund er hans livslys pustet ud. For altid, troede vi.

Men med en snarrådig og beundringsværdig indsats fra især Peter Libergren, som straks gik i gang med at give kunstigt åndedræt og hjertemassage – og med hjælp fra de falckreddere, som lidt senere dukkede op, lykkedes det på mirakuløs vis at få liv i Svend igen. Da jeg og et par stykker mere et par dage efter besøgte ham, kunne han ved egen hjælp rejse sig fra sin sygeseng på sygehuset i Aarhus. Svend var helt bogstaveligt talt opstået fra de døde til nyt liv. 

Nu er Svend død – igen, fristes man til at sige. Og denne gang er der desværre ingen til at puste nyt liv i ham.

Eller, det er der måske alligevel? I hvert fald sluttede præsten sin tale ved Svends bisættelse i Skivholme Kirke sådan:

I dag skal vi tage afsked med et af de små lys, som har lyst for os på et stykke af vores livsvej. Det gør vi ikke uden vemod, men dog med fortrøstning. For vi ved, at selv om vores eget og alle andre menneskers små lys blafrer. – Og selv om flammen går ud til sidst, så forbliver det ikke mørkt omkring os. Så venter opstandelsens lys og et nyt liv på den anden side af kridtstregen. Sådan er vort håb. Sådan er vor kristne tro. 

Æret være Svend Dahls minde!  
Thomas Frøkjær

HB Generalforsamling

Herskind Boldklubs generalforsamling 2021 afholdes:
Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00

På grund af coronasituationen afholdes generalforsamlingen online via følgende link: 

https://meet.google.com/csd-cpdb-bzv?hs=122&authuser=1

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Orientering om projekt vedr. haludvidelse
 5. Orientering om klubbens frivillighedsprojekt
 6. COVID-19 status ift. klubbens aktiviteter
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 10 dage før generalforsamlingen til Birgitte H. Nielsen: birgittehojklint@hotmail.com / tlf. 22352008.

Endelig dagsorden og regnskab samt eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail til alle medlemmer, samt offentliggøres på opslagstavlen i Herskind Brugs og på Herskind Boldklubs Facebookside senest 1 uge før generalforsamlingen.

På valg er Søren Hansen, Jakob Thorsager Knudsen, Mogens Enevoldsen og Jesper Green Jacobsen. Alle genopstiller.  

Har du lyst til at høre mere om Herskind Boldklub og måske yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale klub, eller har du idéer til nye tiltag, eller til hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre, så deltag endelig i generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig.

Du er velkommen til at kontakte formand Mogens Enevoldsen på tlf. 40717117, hvis du vil høre nærmere.

Læs mere om Herskind Boldklub på vores hjemmeside: www.herskindboldklub.dk

Med venlig hilsen

Herskind Boldklubs Bestyrelse
Jesper, Henriette, Jakob, Søren, Birgitte, Peter og Mogens

Covid-19 – Update

Som følge af de udvidede Covid-19 restriktioner, som nu også omfatter Skanderborg kommune, så lukker ALLE aktiviteter i Herskind Boldklub startende fra fredag den 11/12-2020. Udover hold aktiviteterne i Herskindhallen, omfatter det selvsagt også badminton baneleje og familiesvømning.

Covid-19 Update

På baggrund af de seneste udmeldinger vedrørende Corona restriktionerne – kommer her lige en update på hvorledes det påvirker træningerne i HB de næste 4 uger:

 • Fodbold (under 21 år): Fortsætter uændret
 • Fodbold (over 21 år ): Fortsætter med restriktioner (mere info følger direkte fra træner).
 • Turneringsbadminton: Fortsætter med restriktioner (mere info følger direkte fra træner).
 • Badminton baneleje: Fortsætter – bemærk max. 4 spillere per lejet bane i hallen
 • eSport/FIFA: Fortsætter uændret
 • Floorball: Fortsætter med restriktioner (mere info følger direkte fra træner).
 • Rend & Hop: Fortsætter uændret
 • Forældre/barn gymnastik: Fortsætter uændret
 • Hoppelopperne: Fortsætter uændret
 • Springgymnastik: Fortsætter uændret
 • HB Fit Ungdom: Fortsætter uændret
 • HB Fit: Fortsætter med restriktioner (mere info følger direkte fra træner).
 • Gymnstik Voksne: Afventer (mere info følger direkte fra træner)
 • HB Dans: Afventer (mere info følger direkte fra træner)
 • Svømning: Afventer (mere info følger direkte fra træner)

HUSK: Der er kun adgang i hallen for Trænere/idrætsudøvere (og 1 forældre per barn ved barn/voksen aktiviteter) i de næste 4 uger. Bemærk hvilken indgang der skal anvendes (står på døren til hallen/omklædning). Man må først gå ind i hallen når det foregående hold har forladt hallen.

Aflysning af HB træninger/aktiviteter

Der er desværre yderligere elever der er konstateret positive med Covid-19, så HB aflyser alle træninger/aktiviteter i den kommende uge (uge 39), indtil der er mere overblik over situationen og svar på diverse tests.
Hvis du er aktiv i HB og bliver testet positiv, så husk af hensyn til smittespredning, at melde tilbage til din træner eller til bestyrelse@herskindboldklub.dk

Blot 1 time kan gøre en stor forskel !!

Hvert år støtter OK/Brugsen vores forening med et større sponsorat (kr. 26.000 i 2019).

Sponsoratet kommer fra alle de OK benzinkort der anvendes, hvor OK/Brugsen hvert år efterfølgende donerer en del af omsætningen til Herskind Boldklub.

Omvendt vil OK/Brugsen gerne have vores hjælp med at få flere benzinkort i omløb, samt at vi som forening viser flaget sammen med dem i Herskind Brugs når de kommer på besøg. En simpel opgave… du skal blot hjælpe med at sprede det gode forenings budskab, så tager OK sig af resten.

Vi sætter stor pris på dem der allerede hjælper klubben med denne opgave, og vi mangler kun at besætte en enkelt time den 10/9 (16:00 – 17:00) og her håber vi at du vil være med til at hjælpe os.
Skriv til birgittehojklint@hotmail.com hvis du vil bruge en time på at gøre en stor forskel.

Torsdag den 10/9:
kl. 14:00 – 15:00 Inge Houg Jakobsen
kl. 15:00 – 16:00 Birgitte Højklint Nielsen
kl. 16:00 – 17:00
kl. 17:00 – 18:00 Mogens Enevoldsen