HB Generalforsamling

Herskind Boldklubs generalforsamling 2021 afholdes:
Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00

På grund af coronasituationen afholdes generalforsamlingen online via følgende link: 

https://meet.google.com/csd-cpdb-bzv?hs=122&authuser=1

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Orientering om projekt vedr. haludvidelse
  5. Orientering om klubbens frivillighedsprojekt
  6. COVID-19 status ift. klubbens aktiviteter
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 10 dage før generalforsamlingen til Birgitte H. Nielsen: birgittehojklint@hotmail.com / tlf. 22352008.

Endelig dagsorden og regnskab samt eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail til alle medlemmer, samt offentliggøres på opslagstavlen i Herskind Brugs og på Herskind Boldklubs Facebookside senest 1 uge før generalforsamlingen.

På valg er Søren Hansen, Jakob Thorsager Knudsen, Mogens Enevoldsen og Jesper Green Jacobsen. Alle genopstiller.  

Har du lyst til at høre mere om Herskind Boldklub og måske yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale klub, eller har du idéer til nye tiltag, eller til hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre, så deltag endelig i generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig.

Du er velkommen til at kontakte formand Mogens Enevoldsen på tlf. 40717117, hvis du vil høre nærmere.

Læs mere om Herskind Boldklub på vores hjemmeside: www.herskindboldklub.dk

Med venlig hilsen

Herskind Boldklubs Bestyrelse
Jesper, Henriette, Jakob, Søren, Birgitte, Peter og Mogens