HB Generalforsamling 2022

Kære medlemmer, sponsorer og venner af Herskind Boldklub
Herskind Boldklubs generalforsamling 2022 afholdes Mandag den 21. februar kl. 19.00 i Herskind Boldklubs klublokale, Ladingvej 16, Herskind, 8464 Galten. Klubben byder på kage, kaffe, the, øl og sodavand.
Der er mulighed for at følge generalforsamlingen online. Link til online streaming lægges på Herskind Boldklubs hjemmeside og Facebook 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om klubbens frivillighedsprojekt
5. Orientering om status vedr. sponsorer og nye sponsorpakker
6. Orientering om status på projekt vedr. foreningshus
7. Indkomne forslag
8. Vedtægtsændring vedr. suppleanter
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 10 dage før generalforsamlingen til Birgitte H. Nielsen: birgittehojklint@hotmail.com / tlf. 22352008.
Endelig dagsorden og regnskab samt eventuelt indkomne forslag lægger vi i Herskind Boldklubs klublokale senest 1 uge før generalforsamlingen.
På valg er Peter Libergren, Henriette Ejlsmark Svensson og Birgitte Højklint Nielsen. Henriette og Birgitte genopstiller.
Har du lyst til at høre mere om Herskind Boldklub og måske yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale klub, eller har du idéer til nye tiltag, eller til hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre, så deltag endelig i generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig.
Du er velkommen til at kontakte formand Mogens Enevoldsen på tlf. 40717117, hvis du vil høre nærmere.
Læs mere om Herskind Boldklub på vores hjemmeside: www.herskindboldklub.dk
Med venlig hilsen
Herskind Boldklubs Bestyrelse
Mogens, Jesper, Henriette, Jakob, Søren, Birgitte og Peter