HB General forsamling 2021

Generalforsamlingen blev i år afholdt online af hensyn til corona. Til trods for dette var der et stort fremmøde – nok måske en ny rekord 🙂
Så hvem ved, måske tilbyder vi at man næste år både kan være med i klubhuset og online.

Vi har i HB haft fremgang på medlemssiden til trods for corona nedlukninger. Det er i den grad noget der luner. Helt konkret er vi gået fra 290 medlemmer til nu at være 412 tilmeldte. Det er dejligt at sætte rekord midt i en krisetid.

Men det er også en fremgang der forpligter. Den lange pause der har været i breddeidrætten kan betyde at vi måske mister medlemmer, som har svært ved at komme igang igen efter corona nedlukningerne. Så den første store opgave som bestyrelsen vil arbejde med i 2021 er at sikre at vi får alle hold godt igang igen når restriktionerne fjernes.

Der var 4 medlemmer på valg i forbindelse med denne generalforsamling – alle 4 modtog genvalg og dermed forsætter den nuværende bestyrelse med samme besætning.

Bestyrelsen har konstituerende møde den 8/3-2021 – hvor de nye arbejdsopgaver og roller fordeles for det kommende år.