Projekt Frivillig

Herskind Boldklub deltager sammen med 9 andre foreninger i Skanderborg Kommune i projektet “Få flere frivillige i din idrætsforening”.

Initiativet er startet af Idrætsrådet i Skanderborg Kommune og har tilknyttet en foreningskonsulent fra DGI Østjylland som projektleder, der står for at hjælpe de tilknyttede foreninger med sparring, rådgivning og ny viden om det frivillige arbejde.

Projektet er startet primo september 2020 og afsluttes med en præsentation af foreninges opnåede resultater medio juni 2021.

I Herskind Boldklub er vi konkret startet op med at få beskrevet alle de opgaver der findes i en forening som vores. Formålet med disse beskrivelser er at opgaverne bliver konkrete i form, indhold og tid. Vi håber at dette vil betyde at det som frivillig bliver lettere at byde ind på opgaverne.