Generalforsamling i Herskind Boldklub 2019

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i klubben.

Generalforsamlingen bliver afholdt i Herskind Boldklubs klublokale, Ladingvej 16, Herskind, 8464 Galten.

Klubben byder på kage, kaffe, the, øl og sodavand.

Vi vil gerne udvikle klubben og være på forkant med tilbud til alle borgere i Herskind og omegn. For at kunne blive endnu bedre, håber vi på, at mange vil møde op og deltage i debatten på generalforsamlingen. Så brænder du inde med ideer og lyst til at deltage, så mød op til generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Planer om nyt motionscenter
6. FC Langelinje
7. HBs nye vision
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 10 dage før generalforsamlingen til Birgitte H. Nielsen: birgittehojklint@hotmail.com / tlf. 22352008.

Endelig dagsorden og regnskab samt eventuelt indkomne forslag lægges i klublokalet senest 1 uge før generalforsamlingen.

På valg er Mogens Enevoldsen og Jesper Green Jakobsen.

Har du lyst til at høre mere om Herskind Boldklub og måske yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale klub, så mød endelig op til generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig.

Du er velkommen til at kontakte formand Peter Libergren på tlf. 40635568, hvis du vil høre nærmere.

Med venlig hilsen Herskind Boldklubs Bestyrelse
Liv, Birgitte, Mogens, Jesper og Peter